Počkat!

Stránky se právě stěhují k novému poskytovateli, takže zatím je tu pouze tato homepage.

Hold on!

My website has been currently moved to a new provider, so for now there is only this homepage.

Písmena vždycky mohou počkat

Proto mám ráda knihy, články, dopisy, vzkazy i všechny ostatní formy textu. Práce s textem je pro mne to nejpřirozenější, co znám.

Letters can always wait

That's why I like books, articles, letters, messages and all other forms of text. Working with text is the most natural thing I know.

Kišaka

Tak jsem říkala knížkám jako dítě. Bylo to první z mých slov. Zatímco svět okolo býval příliš hlučný, v knihovně nebylo slyšet nic než tiché šmajdání mých tenisek po lině ležícím na koberci. Už tehdy jsem věděla, že jednou vydám svoji vlastní kišaku.

The Kishaka

That's what I called books as a child. It was one of my first words ever. While the world around used to be too noisy, in the library there were only my silent steps on the linoleum lying on carpet. Even then I knew that one day I would publish my own Kishaka.

O mně

Narodila jsem se v létě 1987 v Chlumci nad Cidlinou. V porodnici, která už neexistuje. Za počátek smysluplného bytí považuji konec střední školy. Takže technicky vzato je mi vlastně teprve šestnáct.

About me

I was born in summer 1987 in Chlumec nad Cidlinou. In a hospital, that does not exist anymore. I consider the end of high school to be the beginning of a meaningful existence. So, I'm actually sixteen.

Vytvořte si webové stránky zdarma!